Een geselecteerd woord kun je laten uitspreken

1 dag geleden     

aan                    

aandoen             

aangenaam        

aankleden          

aantrekken         

aanwezig            

aardig           

aardig           

achter           

achterin              

achternaam         

actief             

afgelopen zaterdag

afschuwelijk        

alle                    

alleen                

alleen                

alles                  

altijd                 

andere              

antwoorden       

apart                

arm                  

arm                  

arts                  

bang                 

begin            

begin             

beginnen        

bekend           

bekennen       

belangrijk       

beleefd           

beroemd, bekend

beter              

bewust                 

bezet                   

bezig                   

bijna                   

bijzonder             

binnen                 

binnenkant           

binnenland           

blij                      

blij                      

blijven             

bloot               

bol 

bot                 

boven

boven

branden       

breed 

brengen            

broer  

buiten           

cirkel 

correct           

daarna          

dag                

dalen 

dames           

dapper          

dat klopt        

delen 

democratie   

deze  

dicht              

dichtbij          

diep               

dik                 

dik                 

dit                  

dochter         

doen  

dokter

donker          

dood  

dorp  

drijven           

droog 

druk               

duister          

duur              

duwen          

echt               

een                

eenvoudig   

eerder           

eerlijk

eerste

ergens          

erin                

erna              

eten               

even  

even  

exclusief      

expres       

fijn                 

fijn                 

geboren  

geduldig       

gehuwd        

gekreukeld   

gelijk             

geluk             

gelukkig       

genoeg         

geschikt        

gevaarlijk      

geven

geven

gevolg           

geweldig      

gewoon        

gezond         

gierig             

gisteren        

gisteren        

glad, effen   

glanzend      

goed              

goed             

goedkoop     

gooien          

groeien         

groot              

haat               

half                

hand             

handig          

hard              

hard              

heel               

heen             

heerlijk          

heet               

hel                 

helder           

herfst            

hetzelfde      

hier                

hierna                 

honger          

hoog             

horizontaal  

houden van 

huilen                 

iemand         

iets                   

illegaal                

in                       

in                       

ingang                

inladen               

inpakken            

instappen           

interessant         

ja                      

jong                  

jongen              

jongeren           

juist                  

juist                  

kalm                 

kapot                

kind                  

klaar zijn           

klein                 

knap              

knap                 

komen              

kopen               

kort                  

koud                 

krom                 

laf                     

laag                  

laatste              

lang                 

langzaam         

later                

lawaai             

leeg                

leerling           

lekker             

lelijk               

lengte             

leren, aanleren       

leuk                

leven              

leven              

levend            

licht               

licht               

lief                 

liefde              

links

1 dag later, over 1 dag

uit

uitdoen

onaangenaam

uitkleden

uittrekken

afwezig

vervelend

onaardig

voor

voorin

voornaam

passief

aanstaande zaterdag

prachtig

geen

allebei

samen

niets

nooit

dezelfde

vragen

samen

rijk

been

patiënt

dapper

eind, afgelopen, klaar

einde

stoppen, eindigen

onbekend

ontkennen

onbelangrijk

onbeleefd

onbekend

slechter

onbewust

vrij

klaar

helemaal

gewoon

buiten

buitenkant

buitenland

verdrietig

droevig

weggaan

gekleed

hol

scherp

onder

beneden

blussen

smal

halen,  ophalen

zus

binnen

vierkant

fout

daarvoor

nacht

stijgen

heren

laf

dat is onjuist

vermenigvuldigen

dictatuur

die

open

veraf  

ondiep

mager

dun

dat

zoon

laten

zieke

licht

leven

stad

zinken

nat

stil 

licht

goedkoop

trekken

onecht

geen

ingewikkeld

later

oneerlijk

laatste

nergens

eruit

ervoor

drinken

oneven

lange tijd

inclusief

per ongeluk

grof

vervelend

gestorven, overleden

ongeduldig

ongehuwd

gestreken

ongelijk

ongeluk, pech

ongelukkig

te weinig

ongeschikt

veilig, ongevaarlijk

krijgen

nemen

oorzaak

matig

ongewoon

ongezond, ziek

gul

vandaag

morgen

stroef, oneffen

dof

fout

slecht

duur

vangen

krimpen

klein

liefde

heel

voet

onhandig

zacht

langzaam

stuk, kapot

terug

vies

koud

hemel

troebel

lente

verschillend, anders

daar

hiervoor

dorst

laag

verticaal

haten

lachen

niemand

niets

legaal

op

uit

uitgang

uitladen

uitpakken

uitstappen

saai

nee

oud

meisje

ouderen

onjuist

verkeerd

zenuwachtig, nerveus

heel

volwassene

beginnen

groot

dom

lelijk

(weg)gaan

verkopen

lang

warm

recht

moedig, dapper

hoog

eerste

kort

snel

vroeger

stilte

vol

leraar

vies

mooi

breedte

afleren

vervelend

dood

sterven

dood

zwaar

donker

stout

haat

rechts

                                             

los

lui

lukken

makkelijk 

mals

man

mannelijk

maximaal

meer

meervoud

meest     

meestal   

meneer   

met        

min        

minderheid

mislukken  

misschien  

modern     

moe          

moeilijk     

moeten                     

mogelijk    

mooi         

morgen     

na            

nacht        

nadat        

nat           

nationaal  

neef         

(neer)leggen 

nep          

netjes       

netjes       

netto        

niemand   

niemand   

niet, geen 

niets        

niets        

nieuw      

nodig       

noord       

normaal    

nu            

nu            

nuttig       

ochtend    

oma         

omhoog    

onafhankelijk    

onderkant 

ongeveer  

onthouden

oom         

oorlog      

oost         

op tijd      

op            

op            

op            

op            

opa          

open        

open        

openbaar 

openen    

opgeblazen             

oplossing 

opstijgen 

optellen   

optimist   

oud         

oud         

ouders     

overal      

overdag   

overwinning

pakken       

papa          

plezierig     

plus, en      

politie         

populair      

positief       

prachtig      

praten        

praten, spreken 

precies       

present      

prettig       

raak          

recht         

recht         

recht         

rechts       

retourtje   

roepen        

rond         

rond         

rug           

ruim         

rustig       

ruw          

samen      

schaars     

scherp      

schrijven 

schoon     

schuldig   

slagen     

slap        

slapen     

slapend   

slim, intelligent

slordig    

smakelijk

smal       

snel       

sparen    

speciaal  

somber   

sommige, een paar

soms      

staan      

start       

sterk      

stijgen   

stoppen 

stout     

strafbaar

strak     

succes    

tam        

tevreden 

toekomst

trouwen  

uitdelen 

vader     

vals        

van        

vangen   

vasthouden              

veel        

veilig      

ver         

ver (weg)

verboden 

verdrietig

vergeten 

verhogen

verkeerd 

vers        

vers        

verschijnen

verstandig 

vertellen    

vet            

vies           

5 minuten geleden

vinden       

vlug          

vol            

voldoende  

voor          

voor          

voor          

voor          

voordeel    

voorin            

voorjaar    

voorkant   

voornaam 

voorzichtig

vorige            

vraag        

vriend            

vriendelijk 

vriezen     

vrij laten   

vroeg        

vrolijk       

waar         

wachten    

water        

weigeren   

werkgever 

wijd          

wijs          

winnen     

winst        

winter       

wit            

zeker        

zichtbaar                  

ziek          

zoet               

zon           

zonsopgang      

vast

ijverig

mislukken

moeilijk

taai

vrouw

vrouwelijk

minimaal

minder

enkelvoud

minst

soms

mevrouw

zonder

plus

meerderheid

slagen

zeker

ouderwets

uitgerust

makkelijk

mogen

onmogelijk

lelijk

gisteren, vandaag

voor

dag

voordat

droog

internationaal

nicht

(op)pakken

echt

slordig

rommelig

bruto

iemand, iedereen

allemaal

wel (een)

iets

alles

oud

onnodig, overbodig

zuid

abnormaal

straks

later

nutteloos

avond

opa

omlaag

afhankelijk

bovenkant

precies

vergeten

tante

vrede

west

te laat

in

onder

af

neer

oma

gesloten

dicht

privé

sluiten, dicht doen

leeggelopen

probleem

landen

aftrekken

pessimist

nieuw

jong

kinderen

nergens

's nachts

nederlaag

geven

mama

onplezierig, vervelend

min

dief, crimineel

impopulair

negatief

afschuwelijk

zwijgen

luisteren

ongeveer

absent

onprettig

mis

krom

schuin

scheef

links

enkeltje

zwijgen

vierkant

recht

buik

nauwelijks

druk

glad

alleen

overvloedig

bot

lezen

vies, vuil, smerig

onschuldig

zakken

stijf

wakker zijn

wakker

dom

netjes

onsmakelijk

breed

traag, langzaam

verkwisten

gewoon

vrolijk

alle

vaak, dikwijls

zitten, liggen

finish

zwak

dalen

doorgaan

lief

toegestaan

los, ruim

mislukking

wild

ontevreden

verleden

scheiden

inzamelen

moeder

eerlijk

naar

gooien

loslaten

weinig, een beetje

onveilig, gevaarlijk

vlakbij

dichtbij

toegestaan

blij

herinneren

verlagen

goed

oudbakken

bedorven

verdwijnen

onverstandig

luisteren

mager

schoon

over 5  minuten

verliezen, zoeken

langzaam

leeg

onvoldoende

over (klok)

achter (plaats)

na (tijd)

tegen

nadeel

achterin

najaar

achterkant

achternaam

onvoorzichtig

volgende

antwoord

vijand

onvriendelijk

dooien

arresteren

laat

verdrietig, bedroefd

onwaar

vertrekken

vuur

accepteren

werknemer

nauw

dom

verliezen

verlies

zomer

zwart

onzeker

onzichtbaar

gezond

zout, zuur

maan, schaduw

zonsondergang

   
site van H.C.J. van de Wiel, docent Nederlands, bijgewerkt op donderdag 20 juni 2024
klik om de geselecteerde tekst te horen door GSpeech