Welkom bij taaluitleg. Je kunt geselecteerde tekst laten voorlezen   klik om de geselecteerde tekst te horen Welkom bij taaluitleg. Je kunt geselecteerde tekst laten voorlezen door GSpeech

“Er staat 'je' achter 'word' en dan komt er geen dt” - Gerrit Mooi

Dat de rekenvaardigheid in ons land hier en daar te wensen overlaat, had ik als wiskundeleraar al eens gemerkt. Dat ook de taalvaardigheid niet altijd optimaal is, begint me steeds duidelijker te worden. Onlangs sprak ik daarover met een goede bekende, een oudere onderwijzeres die vlak voor haar pensionering zit. Zij meldde het volgende voorval.

Tijdens een teamvergadering op haar school legt Chantal, de collega van groep 6, de notulen van de vorige bijeenkomst ter goedkeuring voor. In haar verslag prijkt onder meer de zinsnede “die extra inzet word je niet uitbetaald”. “Och Chantal,” zegt de oudere onderwijzeres, “zet even een t achter die d van ‘word’." ”Nee hoor,” zegt Chantal vastberaden, “er staat ‘je’ achter ‘word’ en dan komt er geen dt.” “Ja,” zegt de oudere collega, “maar hier ligt dat toch anders, hier moet er echt een t achter dat ‘word’.”

Nu kijken de overige teamleden naar de tekst en unaniem is men van mening dat die t er niet hoort. Zouden de geestelijke vermogens van die oudere collega, die altijd alles zo goed weet, nu dan toch aan het afnemen zijn?, wordt er, nog net niet hardop, teambreed gedacht.

“Wilma, zeg jij nou ook eens wat," roept de oudere onderwijzeres vertwijfeld naar haar collega van groep 8, die al enkele jaren haar leerlingen voorbereidt op de deelname aan het voortgezet onderwijs. Wilma buigt zich nogmaals over de tekst en doceert dan gezaghebbend: "Nee hoor, maak er maar eens van 'die extra inzet krijg je niet uitbetaald', dan hóór je toch dat er geen t achter komt!” De oudere onderwijzeres wil nog iets zeggen over onderwerp, lijdend voorwerp en zo, ziet echter bijtijds de meewarige blikken van al die jonge en dynamische collega's op zich gericht en laat het dan maar zo. “Toch maar goed dat ze binnenkort met pensioen gaat,” voelt ze de anderen denken en daarover is ze het nu eens hartgrondig met hen eens.

De volgende morgen komt Twan, de enige man in het team, enthousiast de koffiekamer binnen. “Je had toch gelijk," roept hij naar zijn oudere collega. "Ik heb de Taaladviesdienst gebeld en die zei ook dat er in dit geval een t achter dat 'word' moet.” De oudere onderwijzeres trekt wit weg. Nu wordt het haar helemaal akelig te moede. De Taaladviesdienst bellen! Voor zo'n onbenulligheid! Ze hoopt vurig dat Twan niet zijn functie en de naam van de school bekend heeft gemaakt bij het telefoongesprek. Wat moeten die lui van de Taaladviesdienst anders wel niet denken van haar school?

Gerrit Mooi, Meppel De Volkskrant, 29 mei 2010

   
site van H.C.J. van de Wiel, docent Nederlands, bijgewerkt op vrijdag 17 september 2021
klik om de geselecteerde tekst te horen door GSpeech