woordenschat 5

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
Vul het nummer voor een betekenis in achter het juiste woord in de zinnen eronder.

1 aanduiding voor de interactieve wereld die ontstaat door computers uit de hele wereld met elkaar te verbinden.
2 modieuze verzamelnaam voor het net van verbindingen tussen onder andere grote computers en bulletinboards, waarmee men via een pc verbinding kan maken. (In feite bestaat er niet zoiets als de digitale snelweg, maar gaat het om talloze individuele verbindingen met ieder hun eigen verkeersregels, tolgelden en andere beperkingen.)
3 heel de wereld omvattend
4 gedachte die te mooi is om reëel (echt) te zijn
5 ontsierend (bedervend)
6 vast bedrag dat je ergens voor betaalt
7 als je iets plotseling en zonder nadenken doet
8 waarover goed nagedacht is
9 door veel mensen gedeelde belangstelling of bezigheid die na korte tijd voorbij is
10 ergens nuchterder naar kijken, het afzwakken
11 ijverig om een betere positie te krijgen, streberig
12 zelfstandig
13 bedrijf dat abonnees toegang verschaft tot internet
14 eerste keer dat iemand optreedt voor publiek, eerste publicatie van een auteur
15 onbekend
16 weinig tijd en aandacht (meer) aan iets besteden

In de virtuele wereld tref je geen mensen aan, maar avatars.
Omdat hij een belangrijke toets had, zette hij zijn computerspel voorlopig maar even op een laag pitje .
Dit was voor haar zo belangrijk, dat zij een weloverwogen beslissing wilde nemen.
De digitale snelweg heeft het gevaar voor besmetting door computervirussen aanzienlijk verhoogd.
Deze gedichtenbundel van Hakan vormt zijn debuut .
Zoiets autonoom op de markt brengen is een hele opgave.
Dit is dan ook beslist niet iets wat je impulsief moet doen.
De opwarming van de aarde is een mondiaal probleem.
Onze provider heeft de toegang tot Pirate Bay geblokkeerd op last van justitie.
Hij wil zonder hard te werken later toch tandarts worden; dat vind ik behoorlijk ambitieus .
De mislukking van zijn met veel aplomb op de markt gebrachte dichtbundel was voor hem ontluisterend .
Nu moet je zoiets natuurlijk wel relativeren ; er is immers meer op de wereld dan een dichtbundel.
Het probleem is echter, dat mislukkingen hem vreemd zijn.
Natuurlijk is het een illusie te denken, dat bij jou nooit iets mislukt.
Het uitbrengen van dichtbundels lijkt momenteel wel een hype te zijn.
Je kunt beter tegen een laag tarief lid worden van de bibliotheek en daar dichtbundels lenen.