woordenschat 3

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
Vul het nummer van de volgende betekenissen in achter de woorden daaronder.

1 eerste optreden
2 eerzuchtig
3 heel veel verschillende
4 iemand die regelmatig een stukje schrijft voor een krant of weekblad
5 ingewikkeld
6 klanten
7 klein van omvang
8 misschien
9 oplezen wat moet worden opgeschreven
10 periode van duizend jaar
11 soepel
12 tegenwoordige
13 tijdruimte
14 tijdschrift met vooral artikelen over politiek, economie en kunst
15 toepassing van de wetenschap in de techniek (= kennis en hulpmiddelen om machines, voertuigen enz. te ontwerpen en te repareren)
16 wereldwijd
17 zelfstandig

1 Het voorstel van de regering om de jongeren een maatschappelijke stage te laten lopen is tamelijk ambitieus .
2 De meerderheid van de bevolking heeft zich in het verleden uitgesproken voor de positie van Curaçao als autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
3 De columnist van het magazine ziet het voorstel om de misdaad in ons land terug te dringen met 25 procent niet zitten.
4 Volgens sommige ouders is de wereld al zo complex , dat het geven van Engelse lessen op de basisschool teveel van het goede is.
5 De huidige computers zijn zeer compact vergeleken met die van tien jaar en langer geleden.
6 Deze voetballer begon als jeugdspeler bij Arsenal FC en maakte als achttien jarige zijn debuut in het eerste elftal.
7 Het automatiseringsbedrijf wil flexibel inspelen op de behoeften van de cliënten .
8 Weet jij wanneer het derde millennium van de christelijke jaartelling is begonnen?
9 Omdat de behoefte aan water een mondiaal probleem is, zijn er in 1997 in Kyoto internationale afspraken gemaakt.
10 Als je een invulling zoekt voor een dagje uit, vind je op verschillende sites een scala van mogelijkheden.
11 Wellicht maakt de snelle ontwikkeling van de spraaktechnologie het op niet al te lange termijn mogelijk dat je een tekst kunt dicteren in plaats van hem te moeten intypen.