Citotoets wordt minder belangrijk

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
In deze tekst zijn verwijswoorden weggelaten. Vul het weggelaten verwijswoord in en direct daarachter naar welk(e) woord(en) het PRECIES verwijst.
Hier volgt eerst een voorbeeld:
We hebben de bloemen vannacht buiten laten staan in de regen. Je zult het niet geloven, maar ------------1 -----------------------------------------------2 zijn ze helemaal opgebloeid!
Bij 1 moet je het verwijswoord invullen. In dit geval is dat DAARDOOR. Vervolgens moet je bij 2 invullen, waarnaar DAARDOOR verwijst. In dit geval is dat:
WE HEBBEN DE BLOEMEN VANNACHT BUITEN LATEN STAAN IN DE REGEN. Je kunt dit vinden door te vragen: WAARDOOR zijn ze helemaal opgebloeid?
Denk erom dat je de woorden waarnaar een verwijswoord verwijst altijd LETTERLIJK moet noteren zoals ze in de tekst voorkomen!

Succes met deze toets!


Van onze verslaggever Robin Gerrits
gepubliceerd op 13 december 2008 04:48, bijgewerkt op 13 december 2008 09:52

AMSTERDAM - De Citotoets moet worden verschoven van begin februari naar het einde van het laatste basisschooljaar. Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs ondersteunt dit advies van de PO-Raad, de sectororganisatie van het basisonderwijs, omdat meer tijd resteert voor noodzakelijke reken- en taalles.

Een effect van een verplaatsing naar juni van de Cito-eindtoets, door ruim 80 procent van de scholen wordt gebruikt, is dat geen hoofdrol meer speelt in het advies voor het voortgezet onderwijs. In rol krijgt de Citotoets al jaren veel kritiek te verduren. Voor groep-8-leerlingen zou te veel spanning meebrengen, omdat er zo veel van afhangt. Ouders laten hun kind extra trainen om op het cruciale moment goed te laten presteren. Populaire middelbare scholen kunnen officieus een minimumscore als drempel hanteren.

Volgens een woordvoerder van de PO-Raad is uit een veldraadpleging gebleken dat na de eindtoets van Cito (of een van de alternatieve toetsen) nog maar weinig lestijd gaat zitten in taal en rekenen. Eerder constateerde de Onderwijsraad al dat het laatste half jaar van groep 8 beter kan worden gebruikt, naast de voorbereidingen voor de schoolmusical.

De bewindslieden op Onderwijs hebben de basisvaardigheden tot speerpunt van beleid gemaakt, nu steeds duidelijker wordt dat het taal- en rekenniveau van de scholieren achteruitgaat. De commissie-Meijerink adviseerde een jaar geleden voor taal en rekenen vereiste niveaus vast te stellen op een aantal momenten in de schoolloopbaan. Donderdag presenteert de PO-Raad zijn advies over deze ‘referentieniveaus’.

Cito wijst er in een reactie op dat bij een verplaatsing de belangrijkste functie van de toets, als contra-expertise op het schooladvies, op de tocht komt te staan. ‘De garantie op een dergelijk onafhankelijk gegeven zien we als een groot maatschappelijk goed; kinderen mogen niet het risico lopen om kansen te missen’, aldus het Arnhemse toetsinstituut. Maar als het ervan komt, denkt Cito graag mee over aanpassing van het leerlingvolgsysteem (ook Cito) om het schooladvies te helpen bepalen.

Staatssecretaris Dijksma heeft niet tot een verplaatsing naar mei of juni besloten, benadrukt een woordvoerder. Het moment van afname is aan de scholen zelf, die ook zelf mogen bepalen wel of niet aan de Citotoets mee te doen. Maar blijkt uit de raadpleging onder scholen door de PO-Raad, dat een verschuiving breed gedragen wordt. Het voortgezet onderwijs wil nog niet op een mogelijke verschuiving reageren.

Bron: De Volkskrant