tekst verklaren

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.

Veel recidive bij jeugdige tbs’ers

01 Den Haag, 23 maart. De behandeling van jonge criminelen in
02 justitiële jeugdinrichtingen is zo gebrekkig, dat de kans groot
03 is dat zij later in een tbs-kliniek belanden. Plaatsing in een
04 justitiële jeugdinrichting (ook wel jeugd-tbs genoemd) is in de
praktijk het voorportaal voor tbs.

05 Dat betoogden A. Bartels, onderzoeker van de Mesdagkliniek,
06 en N. Duits, projectleider van de Forensisch Psychiatrische
07 Dienst voor jongeren, gisteren tegenover de tijdelijke commissie
08 Onderzoek tbs van de Tweede Kamer.

09 Jongeren kiezen na ontslag uit een jeugdinrichting veel vaker
10 opnieuw het criminele pad dan ex-gedetineerden of ex-tbs’ers.
11 Het recidivepercentage van tbs’ers is 28, voor reguliere gedeti-
12 neerden 58 en voor jongeren na behandeling in een jeugdin-
13 richting 68. Volgens onderzoeker Duits scoren jongeren zo
14 hoog omdat de plaatsingsmaatregel, in tegenstelling tot tbs,
voor slechts maximaal zes jaar kan worden opgelegd.

15 Jeugd-tbs werd in 1995 ingevoerd en is sindsdien 650 keer
16 opgelegd. Met de groei van de jeugdcriminaliteit, met name
17 onder allochtonen, groeit ook het aantal plaatsingsmaatregelen.
18 De laatste twee jaar werden er 250 opgelegd. Maar het schort
19 volgens Duits ook aan effectievebehandelmethodes en een
20 goede selectie van kandidaten. „Er wordt geïndiceerd op hoop,
21 niet op wat werkelijk mogelijk is. En er bestaan geen effectiviteitscijfers.”

22 Jongeren met stoornissen belanden in een jeugdinrichting, terwijl
23 ze eigenlijk in een psychiatrisch ziekenhuis horen.

24 Volgens Bartels kampen de inrichtingen met een groot perso-
25 neels-verloop, hoog ziekteverzuim en een chaotische bedrijfs-
26 voering. Ook willen de inrichtingen hun behandelmethodes vaak
27 niet ter discussie stellen. „Men houdt vast aan de eigen theorie.”

28 Het aantal jeugdcriminelen met psychiatrische problemen neemt
29 volgens Bartels toe, met name in achterstandswijken. Daarbij
30 kan alcohol- en drugsgebruik de situatie verslechteren.
1.Wat is de hoofdgedachte van de tekst? Kies de juiste letter.
A. Jongeren met stoornissen belanden in een jeugdinrichting, terwijl ze eigenlijk in een psychiatrisch ziekenhuis horen.
B. Alcohol- en drugsgebruik verslechteren de jeugd.
C. Het aantal jeugdcriminelen met psychiatrische problemen neemt toe.
D. De behandeling van jonge criminelen in justitiële jeugdinrichtingen is gebrekkig.


2.Vul dit tussenkopje voor alinea 4 aan:
Steeds meer opgelegd

3. Geef aan waarnaar Daarbij (r.29) verwijst:

4. Verdeel de tekst in alinea’s: inleiding, middenstuk en slot.
Inleiding: alinea
Middenstuk: alinea
Slot: alinea

5. Geef aan of de volgende regels feiten of meningen zijn:
- r.5 t/m 8
- r.13 vanaf VOLGENS tot einde alinea
- r.27

6. Geef de betekenis van de volgende woorden:
-Recidive (titel) betekent,
dat de jongeren opnieuw een begaan.
-reguliere (r.11)
-stoornissen(r.22)