tekstverklaring

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.

Loverboy naar Pieter Baan Centrum

01 UTRECHT - Met de aanhouding van een 22-jarige Utrechter
02 hopen politie en het Openbaar Ministerie een einde te hebben
03 gemaakt aan een deel van de loverboy-praktijken in hartje
04 Nederland. Gisteren startte het proces met een tumultueuze zitting.

05 Gebalde vuisten om de leuningen van zijn stoel. Boze blikken en
06 kreten stuurt de verdachte loverboy richting de publieke tribune
07 waar vier meisjes zitten - en hun familie - die aangifte tegen hem
08 hebben gedaan. Op zijn beurt krijgt hij verwensingen en hoon
09 van het publiek. ,,Je moet je schamen, je hebt deze meisjes levenslang
10 gegeven.’’ Hij: ,,Ze spelen allemaal een vies spelletje, nooit heb
11 ik ze gedwongen als prostituee te gaan werken, ik begeleidde
12 hen enkel. Ik heb toch geen pistool op hun hoofden gezet?’’

13 De politie moet de rechtbankpolitie komen assisteren om de rust
14 weer te herstellen in de rechtzaal. Even daarvoor is de verdachte
15 afgevoerd, terwijl vanaf de tribune een scheldkanonnade over
16 zijn hoofd klettert. Verbolgen hoort hij even later aan wat het openbaar
17 ministerie met hem van plan is. Hij moet naar het Pieter Baan
18 Centrum voor onderzoek naar zijn geestestoestand, en om te ob-
19 serveren hoe kort zijn lontje nu precies is. En - mocht de rechtbank
20 daarin niet toestemmen - dan hangt hem wat het OM betreft een
21 jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd: zes jaar. Plus een
22 half jaar cel van een voorwaardelijke straf die nog open staat.
23 Ook moet hij van het OM meer dan 125.000 euro terugbetalen
24 als schadevergoeding en omdat hij zichzelf inkomsten van de
25 meisjes zou hebben toegeëigend.

26 Volgens de officier gaat het om een meer dan exemplarisch
27 voorbeeld van een loverboy-affaire. Als de Utrechter een relatie
28 aanknoopte met de meisjes woonden ze al snel samen, kregen
29 ze cadeaus en zaten korte tijd later ergens in het land achter de
30 ramen. Nonsens, scham-erde de verdachte. Hij wees erop dat
31 sommigen al een prostitutieverleden zouden hebben. Maar
32 waarom hij zelf niet werkte, en profiteerde van hun inkomen,
33 kon-ie volgens de rechters niet aannemelijk maken.
1. Kies het onderwerp van de tekst. Kies uit:
A. Utrechter naar Pieter Baan Centrum
B. Loverboy en prostituees
C. Loverboy
D. Aanhouding van loverboy
Het goede antwoord is:

2. Wat is het doel van de tekst: amuseren, activeren, informeren of overtuigen?


3. Wat is de hoofdgedachte van de tekst? Kies uit:
A. De rechter heeft verklaard dat de Utrechter naar het Pieter Baan Centrum moet.
B. De loverboy heeft prostituees misbruikt, maar hij zegt van niet.
C. Nadat de rechter zijn vonnis heeft uitgesproken, probeert de loverboy zijn praktijken goed te praten.
D. Door het aanhouden van een Utrechter houden hopelijk de loverboy-praktijken in Hartje Nederland op.
Het goede antwoord is:

4.Waar verwijst ‘hen’ (regel 12) naar?
'hen' in regel 8 verwijst naar in regel .

5. Hieronder staan vier zinnen. Zet bij elke zin of het een feit is, of een mening.

Zin 1. Boze blikken en kreten stuurt de verdachte loverboy richting de publieke tribune.


Zin 2. De politie moet de rechtbankpolitie komen assisteren om de rust weer te herstellen in de rechtzaal.


Zin 3. Gebalde vuisten om de leuningen van zijn stoel.


Zin 4. ,,Je moet je schamen, je hebt deze meisjes levenslang gegeven.’’


6.Kies een tussenkopje voor de laatste alinea. Kies uit:
A. Een exemplarisch voorbeeld van een loverboy-affaire.
B. Tegenwerking van de gedachte.
C. Meisjes met een verleden in de prostitutie.
D. Niet werken fataal voor verdachte.
Het goede antwoord is: