files

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.

Wegen begin 2006 veel drukker

01 AMSTERDAM - De eerste drie maanden van 2006 was het op
02 de Nederlandse wegen een stuk drukker dan in het eerste kwar-
03 taal van vorig jaar. De filedruk, de lengte van de files maal de
04 duur, nam met 19,2 procent toe. Dat bleek zondag uit cijfers
05 van de VerkeersInformatieDienst (VID).

06 De tweede helft van februari en de hele maand maart springen in
07 het oog. Toen was het maar liefst 30 procent drukker dan een jaar eerder.

80-kilometerzones

08 De stijging wordt onder meer veroorzaakt door de 80-kilo-
09 meterzones die op 1 november 2005 op snelwegen rond de
10 grote steden zijn ingesteld. Op die trajecten samen steeg de
11 filedruk met 28,8 procent. In de analyse van de eerste zes weken
12 was het verschil nog 5 procent. Dat betekent volgens de VID dat
13 de situatie op de wegen waar een maximumsnelheid van 80 kilometer bestaat, verslechtert.

A12

14 Negatieve uitschieters zijn de A20 bij Rotterdam richting Gouda,
15 met een stijging van 33,7 procent, en de A12 richting Den Haag,
16 waar de filedruk steeg met ruim 38 procent. De zone op de A12
17 bij Voorburg richting Den Haag spant de kroon. Daar vervijfvou-
18 digde de drukte. Volgens de VID is dat te wijten aan een combi-
19 natie van 80-kilometerzones, de spitsstroken op het Prins Claus-
20 plein en een overbelaste afrit Voorburg. Alleen op de A10-West
21 bij Amsterdam is het effect van de 80-kilometerregel, zij het beperkt, positief.

Grootste knelpunt

22 Met stip het grootste knelpunt was begin 2006 bij Zoeterwoude-
23 Rijndijk op de A4 in de richting Delft. De oorzaak van de proble-
24 men ligt daar in een rijbaanversmalling. Het Kleinpolderplein op
25 de A13, vorig jaar verreweg het drukste stuk op de Nederlandse
26 wegen, daalde naar de derde plaats in de filetop. De maximum-
27 snelheid van 100 kilometer per uur die op de A13 is ingesteld,
28 lijkt bij te dragen aan een betere doorstroming, aldus de VID.

Vraag 1
Wat is de hoofdgedachte van deze tekst?
A. Er zijn meer auto's, dus zijn de wegen drukker
B. De wegen zijn in het eerste kwartaal van 2006 drukker dan in het eerste kwartaal van 2005.
C. Door de 80-kilometerzones zijn er meer auto's op de wegen.


Vraag 2
Verdeel de tekst in inleiding, middenstuk en slot.
A. Inleiding alinea 1,2 - Middenstuk alinea 3,4,5 - Slot geen
B. Inleiding alinea 1,2 - Middenstuk alinea 3,4 - Slot alinea 5
C. Inleiding alinea 1 - Middenstuk alinea 2,3,4 - Slot alinea 5


Vraag 3
Waar verwijzen de volgende verwijswoorden naar?
A ''die'' (r.10)
B ''dat'' (r. 18)

Vraag 4
Wat is een goede nieuwe titel voor de tekst?
A Toename drukte op snelweg
B Door veel wegwerkzaamheden zijn er veel files
C Meer files door 80-kilometerzones


Vraag 5
Wat is de goede betekenis van het woord ''effect" (r.21)
A Uitwerking
B Doelstelling
C Uitslag


Vraag 7
Vind je in deze tekst vooral meningen of feiten?
A Evenveel meningen als feiten.
B Vooral feiten.
C Vooral meningen.