De oorspronkelijke bewoners van Australië

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.

De oorspronkelijke bewoners van Australië

1 Omdat veel kranten en ook veel lezers eigenlijk alleen maar
2 geinteresseerd zijn in opvallende dingen, lees je over bepaalde
3 zaken vaak weinig.

4 Wat weet je bijvoorbeeld over Australië? Misschien weet je dat
5 de boemerang daarvandaan komt, je weet wel, dat kromme
6 stuk hout dat bij je terugkomt, nadat je het hebt weggegooid.
7 Maar wat weet je verder van Australië? .

8 Als je in de atlas de kaart van Australië zou opzoeken, zou je
9 zien dat het een heel groot land is. Het is dan ook tegelijk een
10 werelddeel. Australië is bijna net zo groot als Europa.

11 Toen Australië in het begin van de zeventiende eeuw door de
12 Europese ontdekkingsreizigers werd gevonden, woonden er al
13 mensen, Aboriginals genaamd. Die leefden in dat grote land
14 van de jacht en van primitieve landbouw.

15 In de achttiende eeuw namen de Engelsen Australië in bezit.
16 Eerst gebruikten ze het land als strafkolonie voor misdadigers.
17 Later merkten ze dat het land heel geschikt was om graan te
18 verbouwen en schapen te houden. De Engelsen pakten de grond
19 gewoon van de oorspronkelijke bewoners af. Die kregen daarvoor
20 geen enkele vergoeding.

bron: Jan Stoof in Vrij Nederland, 25 juli 1981

(om onnodig schuiven te voorkomen volgt de tekst nogmaals)

1 Omdat veel kranten en ook veel lezers eigenlijk alleen maar
2 geinteresseerd zijn in opvallende dingen, lees je over bepaalde
3 zaken vaak weinig.

4 Wat weet je bijvoorbeeld over Australië? Misschien weet je dat
5 de boemerang daarvandaan komt, je weet wel, dat kromme
6 stuk hout dat bij je terugkomt, nadat je het hebt weggegooid.
7 Maar wat weet je verder van Australië? .

8 Als je in de atlas de kaart van Australië zou opzoeken, zou je
9 zien dat het een heel groot land is. Het is dan ook tegelijk een
10 werelddeel. Australië is bijna net zo groot als Europa.

11 Toen Australië in het begin van de zeventiende eeuw door de
12 Europese ontdekkingsreizigers werd gevonden, woonden er al
13 mensen, Aboriginals genaamd. Die leefden in dat grote land
14 van de jacht en van primitieve landbouw.

15 In de achttiende eeuw namen de Engelsen Australië in bezit.
16 Eerst gebruikten ze het land als strafkolonie voor misdadigers.
17 Later merkten ze dat het land heel geschikt was om graan te
18 verbouwen en schapen te houden. De Engelsen pakten de
19 grond gewoon van de oorspronkelijke bewoners af. Die kregen
20 daarvoor geen enkele vergoeding.

bron: Jan Stoof in Vrij Nederland, 25 juli 1981
1. Wat is de titel van deze tekst?


2. Hoeveel regels telt deze tekst?

3. Vul in:
Alinea 1 begint bij regel
Alinea 2 begint bij regel
Alinea 3 begint bij regel
Alinea 4 begint bij regel
Alinea 5 begint bij regel

4. Wat is de naam van de
oorspronkelijke bewoners van Australië?


5. In regel 15 staat: 'namen in bezit'.
Verderop in de tekst staat een woord dat hetzelfde betekent.
Welk woord is dat?

6. Wat betekenen de volgende woorden?
- 'oorspronkelijke' (r.19)
- 'vergoeding' (r.20)

7. Bij welke alinea past de titel het best?
alinea

8. Hoe komt het volgens de tekst,
dat je over bepaalde zaken weinig leest?
­Lezers hebben bijna alleen maar belangstelling
voor zaken.

9. Kies het juiste antwoord:
A Europa is groter dan Australië.
B Europa is kleiner dan Australië.
C Europa is even groot als Australië.

10. Noem twee zaken waarvoor Australië
door de Engelsen werd gebruikt
als voor
om te verbouwen en te houden

11. Waarvan leefden de Aboriginals?
en

12. Hoe wordt 'een boemerang' in de tekst omschreven?


13. Waarnaar verwijzen de volgende woorden?
- 'daarvandaan' (r. 5)
- 'het' (r.6)
- 'Het' (r. 9)
- 'Die' (r. 13)

14. Schrijf van het gedeelte r.15 t/m r.20 alle verwijswoorden op.
- -