vind de weggelaten plaatsnamen 3

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
Soms spél je een woord wat anders, maar klínkt het wel zoals bedoeld!

1. Dwergen ........-de op zoek naar goud en edelstenen
2. Wolken dreven langs het z-.........-p rees op uit de sloten tussen de weilanden
3. We zoeken vandaag weer naar waar we gisteren ook al naar z-......
4. Als je ziet wat dit land ..........-ische conflicten, maak je je geen illusies meer
5. Op het balkon nam de scho-....... tegenover het schavot zijn plaats in
6. Ik vraag me wel eens af, hoe laat Freek op z’n vr-..........-ig uit de hoek kan komen
7. Op deze berg is de la-.....-inds een eeuwigheid afgekoeld
8. Door al dat zinloos geweld zou je niet eens meer naar de supermarkt dur-.....-pen
9. Als je naar de supermarkt gaat, neem dan meteen een pak k-......-elk mee
10. Het bijzondere van zwemmen is dat zelfs een spastisc-.......-iger van wordt
11. Ik geef toe, Edelachtbare, dat zijn aanval van razer-........-oegen deed
12. Wie op roe-.......... zijn pijlen op de massamedia
13. Men zegt dat slapen in een hunebed een men-......-r maakt
14. Bij de marine staan moe-.........-heid van geest hoog aangeschreven
15. Ze deed haar grachtenpand weg en kocht er daar een villa met tien k-..........-erug
16. Dorp n-..... bezochten zij op de fiets
17. Hier in de duinen kwam die t-........-aar me toe en toen mocht ik drie wensen doen
18. In 't parochieblad werd bedekt beschreven, ..............-lijke waarden verkwanselen
19. Alleen een do-.......... daar naar zijn verzopen kater
20. De directeur noemde in zijn int-........... niet wit, niet zwart, maar gekleurd
21. Wil jij, als ik niet op het l-.......-presso voor de analisten maken?
22. "Nochtans heeft mijn zotter-........-oegen gedaan," peinsde Marieke
23. Na een dagje op 't randmeer, voeren we b-........ de sluis binnen
24. Tactloos van die arts om tegen een HIV-patiënt ".....-ositief" te zeggen
25. Terwijl de dijkgraaf de pierenbak voor ons openhield, deden ...........-in
26. Toen ze eindelijk kwam opd-...........-de zij van verre al met haar hand
27. Hoor die vogels eens tsj-........-es! Dat klinkt vrolijker dan jullie eigen gekwetter
28. Het i-.....-eesje en het blijft nee! Je moeder en ik willen geen gifslang in huis!
29. Die beslissing van de rechter leek ons heel r-...-lijk.
30. De tocht met Lotje door het heuvelland wa-........-nelijk niet goed bevallen
31. Je weet toch, dat als je je water hier tegen de ker-.............-gerucht van komt
32. Als discot-.........-elingen gaan toelaten, is het gauw gedaan met die stadse fratsen
33. Hoewel hij wist dat de kok ze ...........-ed de maat geen suiker in de Bossche bollen
34. De koksmaat wilde ze namelijk niet ..........
35. De fraudeur vergokte wekelijks een jaar-..........-voortse speeltafels
36. Het is een gladde visboer als hij u 2,50 extra voor het ontschubben van u-......-kent
37. In zo'n slaperig Brabants dorpje kun je met je levensloopregeling rustig weg-........
38. Hoe kan iemand nu bij gebakken sc-.........-'s blond serveren, mopperde Joh. van Dam
39. Wasmachine kapot? Lucht dan je onder-................-wandelingen
40. De doorsnee Fries zweert bij strenge ...........-rijgen er echter geen warm gevoel bij
41. Mag ik zijn leven samenvatten als een ...........-en in een ravijn vol ongelukken?
42. Ze heb-........-pen geboden, al ging het bepaald niet van harte
43. Als ik aan de vaart bij een water-........-enk ik weer aan de pionierstijd in de polder
44. Voor ik die drie ontbrekende stuivers bij elkaar gebedeld heb is de ope-......-n einde
45. Ik vraag me af wat jo-....... geeft midden in 't land zo'n dom gebouw neer te zetten
46. Haar Zuidfriese volksliedjes worden hoog geprezen, vooral ...............-ren
47. Op en ..........-erug naar het oud-Nederlands!
48. Na de relletjes had de politie grote moeite de gemoederen te k-......-n
49. Raar, dat ik visioenen van de heilige The-............-bessensap gedronken te hebben
50. Nee, niet van die groene ...........-ere peren kopen, die smelten op je tong!
51. Weet iemand of hie-......-avond het koor van prettig gestoorde vrouwen optreedt?
52. Met luide hamerslagen verkondigde de s-........-fde voor zijn vak
53. Dat oude snoepwinkeltje, ik kw-..........-overballen, maar ik ben vergeten waar 't was
54. Wie niet telt op z'n p-..........- in de 'rat race' geheid het onderspit