vind de weggelaten plaatsnamen 2

Klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
Soms spél je een woord wat anders, maar klínkt het wel zoals bedoeld!

1. Hij put zijn inspiratie voornamelijk ........-rijk vocht
2. We vinden warenhuis 't Wespennest toch zo'n gezellige ......
3. Aan de Amstel aten we me-................ bananen
4. Op nieuwjaarsdag zullen velen weer het ijsk-......... in rennen
5. De gelovigen in dit stadje beweren dat hij ...........-fde in een onderaardse grot
6. Jachtopzieners van 't Loo erkennen dat deze winter veel ..........-ou is omgekomen
7. Wisten jullie dat met dit oude tr-..........-arbeiders vervoerd werden?
8. Door de aardbeving is het oer-.........-welf van de basilica ingestort
9. De Waalse expediteur wilde liever niet zijn vracht-..........-t parkeren
10. Het doosje visvoer droeg een etiket met een levensgrote water-....... getekend
11. 't Knaagt aan me dat ik nog steeds niet die stomme h-.........-men kan leren
12. Voor 't materiaal wil de aannemer een v-........ hebben
13. Scheid toch uit met dat gejammer. Je kunt be-.......-doorn even bellen
14. Wij filmden de giraffes en intussen stal een troep ba-...... onze Landrover leeg
15. De b-......... gedecideerd de deur voor de neus van de nieuwsgierige jonge vader
16. Op Vinex-locaties worden in een oogw-......... uit de grond gestampt
17. Met die weegschaal w-.........-man best een gokje wagen
18. Ajax kreeg van Volend-.........-adig van langs
19. Ze kreeg opeens trek in een .....-rentenbrood
20. Wie gaa-......... tellen om te zien hoeveel mensen er binnen zijn?
21. Als je hard fl-........ ze het boven wel
22. Altijd weer leuk, een bezoekje aan het .....-andenpunt
23. Weet je hoe v-......... stond tijdens de kermis?
24. In alle vroegte brachten de strooiwagens ............-an
25. Zou die fraudeur worden gesc-.....?
26. Dacht ik op een .....-der te zijn gestuit, bleek 't smeerkaas te zijn!
27. Een beetje wind is toch geen be-......-ing de boot naar Friesland te nemen?
28. Wat bent u s-.......-emeester. Over úw declaraties stelt toch niemand stekelige vragen
29. Na de koers .........-ners meteen onder de douche
30. Jullie eten h-.......-r zelf ook wel eens een maaltje mosselen?
31. Bij verkiezingen in Arkan-..........-egenstanders van Clinton tot nu toe bot
32. De majoor werd woedend toen de soldaten tegen zijn beve-.......... op de vijand
33. Als ik heet schr-.....-pt de vloer nog lang na
34. Wie in de kassen werkt, hoeft geen .......-ergoed te dragen
35. Visserslatijn: Hij beweert met één ..........-tien gevangen te hebben!
36. Doet u toch maar die andere jurk, want de-.....-e kakkerig
37. Nu ze met een chronisch gebrek aan ........-en, blijven ze maar flauwiteiten spuien
38. Tot zijn ontsteltenis zag de chef-......... -are beestjes in de soep
39. Dit is een probaat middel teg-........-ljeuk volgens de huidarts
40. Nooit geweten dat er op de Veluwe bizons zijn, maar ik zag net een k-.....-open
41. De roddelpers wist haar klaagverha-......-dramatische proporties te geven
42. De gelaten passagier bij de h-........-de op toen de bus eindelijk arriveerde
43. Geen schijn van kans dat Beatrix .......-ster aak ooit zal verkopen
44. De visser wierp zijn .......-ver zijn schouder en sjokte weg
45. Mijn zoontje wil dat we naar de intocht van ..............-an kijken
46. Ze zijn het dorp beslist niet blindelings ontvlucht! Ze deden ......-verwogen
47. Bij het duiken deed Maxima ...........-opjes in, omdat ze de hare niet vinden kon
48. In de koelkast vond ik een bakje met iets dat op b-........
49. Lopend langs de grens liet Lotje zich blijk-............-cijzebroodje goed smaken
50. Steeds als ik dit smeer-.........., geeft de drogist me er een vette knipoog bij
51. Dat men in tijden van we-.........-en een typisch mannelijke dracht vond!
52. Eenden snebberden opgewonden door het k-..........-reiger keek hautain toe
53. Na uren schuilen in een beren-....... hij tenslotte door een boswachter gered
54. In het verkeer zie je hoe extre-.....-sen kunnen reageren