overzicht anagrammen (letterkeer)

Vul de woorden in alle gaten in en klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
Het cijfer tussen haakjes geeft het aantal letters aan van de oplossing.
De oplossing moet twee keer voorkomen in de opgave: één keer als het te maken woord,
en één keer als een synoniem of omschrijving daarvan, maar dan met de letters door elkaar.

Koop weer een stang voor het vuur.(4)
Later blijkt, dat hij lawaai maakt.(5)
Jas tegen de orkaan.(6)
Je ziet nog waar de rits me gekneld heeft.(6)
Kan eivol worden, met inkt en tabak.(5)
Ken elk bot.(6)
Kerstpop in het verschiet.(8)
Kun je met wortel en al omgraven? (8)
L.S. kraaien lopen er door elkaar niet op.(9)
Leert verbouwen.(5)
Lekker dier.(6)
Lia heeft niet goed gebeden.(7)
Lies trekt hem zich alras aan.(5)
Lijkt dus meer op een kleintje.(7)
Loopt snel heen en weer.(6)
Made in Gouda? Integendeel! (4)
Magisch bezig zijn met troeven.(7)
Meester waar de arts moe van wordt.(7)
Men doet 'r nogal wild in de kubus.(6)
Met al zijn dollars gooit hij de naaikamer overhoop.(9)
Met de vijfde is roken anders verboden bij deze brandstof.(8)
Met deze strekking uit de nesten.(11)
Met elkaar in de mensa.(5)
Mijn broer is pas bij de militie; dat is zijn vak.(15)
Mijn collega rent rap terug.(7)
Moeders naar de mallemoer.(7)
Muiters zingen anders een toontje lager.(7)
Nee, geen twee komen eraan te pas.(3)
Net rots.(12)
Niet eerst je ratel houden.(5)
Nog maar net over de grens en vruchtenat terugkrijgen ook nog.(3)
Ons inziens maakt Ger het te bont.(5)
Ontstaat als een asman in de bonen is.(15)
Op Sicilië staat een zuil verkeerd.(4)
Op deze grond komt de bloem terug.(4)
Overlevering van een geldstuk.(7)
Patiënten zitten soms voor hem in de rats.(4)
Pit is 'r dan genoeg.(6)
Plant je ongedierte op de rug? (4)
Plotseling worden de seinen ontrafeld.(6)
Preek in Someren.(7)
Reeds om de stand te vinden.(4)
Ruig en fel, maar wel vrolijk.(7)
Ruwe erts in Essen als overspanning.(6)
Schim An is verdraaid ziekelijk.(7)
Sex in de koterie.(7)
Sieraad van vrouwen die een bolero dansen.(6)
Slang met verwarde strepen.(7)
Slechte moorden vindt men in de trein.(7)
Snel weer bij.(3)
Snertlus.(5)
Sport van andere heiligen.(6)
Staat 't geel An sierlijk?(7)
Standbeelden hebben iets elementairs in zich.(12)
Stroef couplet.(6)
Telkens door elkaar praten.(7)
Ter attentie van het teruggestuurde grote vaatje.(3)
Uit Doorn komt het tegengestelde van een vampier.(5)
Van den Broek zijn NATO-plan.(8)
Van die Limburgse plaats ziet men niets terug.(5)
Van luiers gemaakt voor de bruid.(6)
Verdraagzaam gaat tante aan de rol.(8)
Veroorzaakt tweespalt in het orkest.(6)
Verschijnen bij een open dag.(7)
Via 'n slager.(7)
Via interne aanwijzingen op het spoor gekomen.(5)
Vis als sport.(5)
Vlogen 's overeenkomstig.(7)
Volkenkunde is anders nooit leeg.(9)
Voor het plezier terug naar deze heuvel.(4)
Voor hij er erg in had, lag hij in dat water.(5)
Waar dan? Voor het huis! (7)
Waarin een varken zijn voedsel terugvindt.(4)
Wat Sparta dee was hopeloos.(9)
Wat baten bedienden tegen zo'n overmacht? (14)
Wat een nier u geeft.(5)
Wat er van straten overblijft.(7)
Wat men weer prijst in de leer.(4)
We tasten u om een ontsteking.(7)
Wordt onder andere zolang weggespoten.(8)
Ze gaat voor de Bijl, ook al is ze niet arm! (7)
Zie je been in lekken?(6)
Zij geeft een rare les.(7)
Zo'n route is om, maar wel loopbaar.(8)
Zo'n taal is anders niets voor Karel.(6)
Zonder beweging in de rats.(4)
Zuiver wordt het orgaan weergegeven.(4)