overzicht anagrammen (letterkeer)

Vul de woorden in alle gaten in en klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
Het cijfer tussen haakjes geeft het aantal letters aan van de oplossing.
De oplossing moet twee keer voorkomen in de opgave: één keer als het te maken woord,
en één keer als een synoniem of omschrijving daarvan, maar dan met de letters door elkaar.

Bij het draaien van deze strook komt er een vrucht uit.(4)
Als 't Gooi er niet in gelooft, met al die sterren...(10)
Als je er vijftig minder had, was die ellende voor het blauwe bloed.(6)
Als je hem sterk raakt, kan die eens per jaar worden verzonden.(10)
Anders is het maandag feest.(7)
't Is in training voor kuiper.(9)
Aanwijsbaar in de gaten.(7)
Advocaat in de gedaante van een reptiel.(7)
Afrikaan die weer neerslag meebrengt.(5)
Alarmerend wezen van een seiner.(6)
Auto in de Andes.(5)
Bank van een arme drommel.(7)
Bemiddelen in kamelen.(7)
Bij de politie in de gaten gehouden.(5)
Bij suiker en sigaren leerde u het alfabet.(4)
Bijwoord van hernia.(6)
Blunder met een mini-toeter.(10)
Daar zit het karakter.(4)
Dat dier leeft van rotte vis.(5)
Dat heeft de loodbende niet zo gemeend.(9)
Dat is het leven van 'n rat! (7)
Dat kan 'n fikse vogel worden.(6)
Dat leest een goede deurwaarder al van de deur af?(6)
Dat overkwam me in Italië: de uitschakeling van alle mogelijkheden.(10)
Dat wordt de leider later wel. (6)
Dat zijn grieten die betrouwbaar worden.(7)
De beurs werd mij een raadsel.(5)
De dader zit in het gazon.(5)
De drang om prei te schikken voor de sier. (9)
De gids onttrok zich niet zo lang.(11)
De machine in het gat bij de garage.(9)
De melk zit achterstevoren vast.(4)
De omgeschoolde boer werkt in het restaurant.(4)
De pasvorm van de Sint.(4)
De tijd om gewassen te telen.(5)
De verwarde leider maakt zich verdienstelijk voor de club.(6)
De verwarde uil verzette geen poot.(3)
De vlegel gaf de lord een mep.(7)
De voet van een nestaap is vers.(7)
De-genen die een hoog cijfer scoren.(5)
Deze boot is voor de tramreis geschikt.(10)
Dicht in die positie.(4)
Dichter voor de weergave van een snel lot.(7)
Die aal, d.i. een meisje.(5)
Die berg staat weer voor paal.(4)
Die druk je met spel door elkaar op een kussen.(7)
Die man.(6)
Die plant levert weer groente op.(4)
Die rinkelt best lief.(8)
Die snert-Ieren hebben door elkaar een goed leven! (10)
Die staatsman is verdraaid handig.(6)
Die stuurlui zitten in groener gras verborgen.(11)
Die vogel is een sterke.(6)
Dit dier komt uit de dalen.(5)
Dit gebak kan tot bloei komen.(5)
Dit gebied is al 6x van eigenaar verwisseld.(5)
Dit product komt met een map uit Lagos.(8)
Dit waterdier komt aan een barre kust voor.(9)
Dit zijn nu momenteel de bijverdiensten.(11)
Dominerend jager, maar zonder eend.(6)
Door bemoedigen komt een net soort terug.(8)
Dreigen anders met gebogen hoofd.(7)
Duidelijk van een pater.(5)
Duider van voortekenen.(6)
Een instrument dat weer moppert.(4)
Een krekel smaakt prima.(6)
Een mondaine Vijftiger speelt hierop.(9)
Een slede die verkeerd in het nest ligt opent de monden wel druk pratend.(6)
Een verbouwde eetbar staat in deze Groningse plaats.(6)
Een verdraaid malende figuur van stand.(7)
Een verward praatje onder vier ogen is speciaal voor je.(7)
Een verward stel uit een Gelderse plaats.(4)
Eerlijk in de liefde.(6)
Eerste krantedeel.(6)
Ei en noga maken je weer doodsbang.(6)
Eis er een hele rij van! (5)
Elfenkoning afkomstig van Borneo.(6)
Enkel geen lied.(8)
Er is nog werk in die bar.(6)
Er zit groei in dit gebied.(5)
Europese vrouw uit een serie.(5)
Even verward een gom vragen en er dan door worden omringd.(7)
Flinke kerels zijn nu zeer geschikt. (6)
Geef A. frites en neem 's af voor de juiste berekening.(6)
Geef geen steek om die stallucht! (7)
Geeft die rare Ria bloem of plant?(8)
Geen droge draad meer aan het lijf door die verdraaide tornado.(7)
Geheime kluisters.(9)
Geld waar men op kan teren.(5)
Gerard zorgt anders voor het transport.(6)
Glaswerk is anders rotter.(6)
Gonst als Russische openheid.(8)
Haal jij de ton, dan trakteer ik.(7)
Haar boor werkt niet geruisloos! (8)
Hebben de supporters van deze Italiaanse club de trein beschadigd?(5)
Hebt u al de uitslag uit Caen?(4)
Heerst door elkaar als een bijbelse vrouw.(6)
Het beste van een verkeerd vogelverblijf in het water.(5)
Het buisje piept door elkaar.(5)
Het cijfer van een dier.(4)
Het geeft verdriet, als het stuk op z'n retour is.(4)
Het nestje wordt keurig.(6)
Het niveau liep terug.(4)
Het strand leek veranderd te zijn in dit gebied.(10)
Het wordt pas ingewikkeld, als men door elkaar een copie claimt.(11)
Hier danig door elkaar van ellende.(9)
Hier kan men een aria maken van hem overzee.(9)
Hier vanaf rolt u 't dal binnen.(5)
Hiertussen gaat de trein verkeerd.(5)
Hij kreeg lucht van een dame.(4)
Hij riep verward om groente.(4)
Hij spreekt met eerbied.(7)
Hij treitert snel terug.(3)
Hoe op zondag Hem te loven?(11)
Hoest in zedelijke houding.(5)
Houdt zich vast met de tekenlat?(8)
Hout de harmonie 'r niet van?(7)
Ik geloof nooit dat ik het zo'n Pool nadoe.(5)
In de bar hier, jongens, schenken ze verdraaid deze wijn.(14)
In de regel stilaan gemaakt.(12)
In die goot raakte de gemengde spelersgroep zonder sores.(7)
In die verwoesting schuilt gevaar.(6)
In dit schrijven herkent u een leestip.(7)
In het voorbijgaan was de poolster te zien.(8)
In zo'n gebied vind je ook een verse raat.(9)
Instrument voor het blazen van koralen.(7)
Is Lien door de vla geroerd? (7)
Is in Rome iets van een oud spel te vinden? (8)
Is met moeite te beheersen.(6)