introductie

waarom?

persoonsvorm

oefenen PV 1 2 3

zinnen knippen

oefenen knippen 1 2

onderwerp

oefenen ON 1 2 3

werkwoordelijk
gezegde

oefenen WG 1

naamwoordelijk
gezegde

oefenen NG 1 2

werkwoordelijke
uitdrukking

oefenen WWU 1

lijdend voorwerp

oefenen LV 1 2 3

meewerkend voorwerp

oefenen MV 1 2 3

bijwoordelijke bepaling

oefenen BWB 1 2

bijvoeglijke bepaling

oefenen BVB 1 2

stappenplan

oefenen 1 2 3 4 5 6