cryptogrammen met homoniemen 3

Vul de woorden in alle gaten in en klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
Na elke opgave staat het aantal letters van de oplossing.
De oplossing moet steeds op twee manieren in de opgave terug te vinden zijn.
Noteer de eerste letter van de eerste drie oplossingen, want die zijn deel van het wachtwoord,
waarmee je alle oplossingen kunt bekijken!

Kamermuziek.(5)
Kan alleen met z'n tweeën.(5)
Kan die auto uw goedkeuring wegdragen?(4)
Kan niet meer uit bed.(2)
Kannibaal die de krant snel uit heeft.(13)
Keelvrucht.(7)
Keukenwacht.(5)
Kies voor geluid! (4)
Kijk uit voor zo'n streek! (4)
Kijken en gokken.(6)
Kijkt wezenloos naar het laatste stuk van sommige dieren.(6)
Kleding hoort niet plaatsgebonden te zijn.(6)
Kleding voor boven op een berg.(5)
Kleine bronnen zijn voldoende.(9)
Klinkt kil en dwingend.(3)
Kloeke vogel.(6)
Komaan, dat doet de deur dicht.(3)
Komt in het laboratorium in het geweer.(4)
Komt zowel op korenvelden als op kinnen voor.(7)
Koppels aantrekken.(7)
Kort Engels schrijven.(5)
Korte en zure verpozing.(5)
Krachtig overdreven.(5)
Kredietrelatie.(3)
Kreupel dier.(3)
Kunnen ook één zijn.(4)
Kunnen velen het verdragen? (8)
Kunstwerk op televisie.(5)
Lage streek.(5)
Land van tegengestelden.(5)
Lange tijd trek.(3)
Laten stoppen bij de politie.(7)
Later is het ver weg.(8 )
Leid glibberig op.(4)
Letters van de kaart.(3)
Leven in Engeland rechtstreeks. (4)
Lijdzaam niets gedaan.(7)
Lijfblad.(6)
Lijken vreemde botsingen met peuters.(7)
Links en rechts van mij annexeren.(7)
Loop snel naar het hok.(3)
Los, Koos! (4)
Luchtig met een luchtje.(8)
Maak het bouwwerk glad! (6)
Maakt het minder dicht.(6)
Maakte een kuil op de plaat.(5)
Maaltijd aan het hof.(7)
Maar meer waar.(6)
Maatje om mee te stappen.(4)
Mag met de auto.(4)
Maizena van touw?(10)
Man die wat te koop aanbiedt.(4)
Mankeren aan kledingstukken.(8)
Mechanisch gekort met zo'n baard.(9)
Medisch boekwerk.(3)
Meegedeeld dat het een misrekening is.(7)
Meer bij tennis.(6)
Meerijden naar boven of beneden.(4)
Meisje met een hooivork.(4)
Meisje om mee te kaarten.(3)
Meisje waar Amsterdammers naar kijken.(4)
Mentaliteit van een organisatie.(10)
Met afschuw bevrijd.(6)
Met bevalligheid schonk zij hem genade.(6)
Met bloemen aan de Engelse grens.(6)
Met de koe is er iets aan de hand.(4)
Met die boom is iets aan de hand.(4)
Met een namaak-schrijfstift hem van alle kanten in de maling nemen.(6)
Met een zeer snelle opzet.(6)
Met inviteren kom je tekort.(5)
Met regelmaat een lintje.(4)
Met staven opjagen.(7)
Met veel succes hamsteren.(7)
Met zo'n bouwwerk houdt het op. (4)
Met zware kritiek binnendringen. (6)
Metalen consument.(5)
Meteen hetzelfde.(6)
Middel van een boekenwurm in actie. (5)
Middelen die van toepassing zijn. (6)
Militair pak slaag.(6)
Militair talent.(5)
Minder gesloten keukengerei.(6)
Misschien als ik 't naar voren breng.(6)
Misselijk ter hand gesteld.(11)
Modder in de keel.(4)
Moe en ouder.(2)
Moeilijk verpakt.(11)
Moeite met de bepakking.(4)
Momenteel hoort het smal.(3)
Momentje, het is deelbaar door twee.(4)
Mond vol gebak.(5)
Monsters die roofden.(6)
Mooi, breekbaar geluid.(4)
Mooie druppel.(7)
Muzikaal hijswerktuig in een Belgische plaats.(4)
Na gedane arbeid: verduisteren.(9)
Naam van een muziekinstrument.(3)
Naar een film waar je van gaat huilen? (5)
Naaste familie.(5)
Nachtspiegels nemen tijd in beslag.(4)
Nationaal rustiek.(9)
Neerstrijken op rijken.(6)
Negatiever in het water.(7)
Netheidsactie in een zaak.(9)
Niet bij de tijd en plaats.(7)
Niet gemakkelijk, die pluk haar.(6)
Niet goed in de bocht verzenden.(10)
Niet netjes betalen.(8)
Niet onder invloed, zakelijk bekeken.(7)
Niet ophouden met praten tijdens het handwerken. (12)
Niet soepel opgeklopt.(5)
Niet weinig verdragen.(5)
Niets anders is leuk.( 4 )
Nog honderd meter en we zijn in Engeland.(3)
Nog vitale mensen schrappen?(7)
Nogal gehorig onderkomen.(4)
Nogal snugger en op grijpafstand.(9)
Notarieel toneelstuk.(4)
Notenhout.(5)
Nummer om nota van te nemen.(4)
0, o! Hoe meer nietsnutten, hoe rijker! (6)
Om stukken verlegen.(10)
Omdat het niet hier is.(4)
Omgaf zich met verering.(5)
Omgang, maar wel met blikken die kunnen doden. (7)
Onaards bevel.(4)
Onbezorgd uitgeslapen.(6)
Onder dat lichaam zit hout.(4)
Onderkomen voor het leven.(4)
Onderschrijven met een potlood.(7)
Onhandig tuingerei.(4)
Ontspanning van de illegaliteit.(6)
Onttrek je van een receptie.(7)
Ontvang strijd.(5)
Onvriendelijke Britse beetjes.(4)
Onzichtbare verbinding.(3)
Ooit gelijkgezind.(4)
Oorspronkelijk voedsel.(6)
Oote oote boe kun je zo niet horen.(11)
Op dat fruit moet u kauwen.(7)
Op de vloer van een schip.(4)
Op deze twijgen kan men zachtjes lopen.(5)
Op dit lichaamsdeel behoort geslagen te worden.(6)
Op een geregeld tijdstip eet hij niet.(4)
Op het bord zetten en huilen.(7)
Op het menu van de Hoge Raad.(12)
Op het ogenblik is het uitgesproken smal.(3)
Op zulke boerderijen lopen paarden.(6)
Opgewassen tegen vrede.(7)
Oppassen voor je hoofd.(6)
Opgewonden gereinigd.(7)
Orkestkleding.(8)
Oud gebak.(5)
Over die bak zeur je al zo lang.(5)
Over zo'n massa kun je nog wel heen springen.(5)
Paardenzwam.(8)
Paradijselijke beloften.(4)
Paren beschermen.(6)
Parlementair deeltje.(7)
Pas de traditie toe.(7)
Pas gedicht.(4)
Passen voor het uitgaan.(7)
Passend kledingstuk voor een onervaren ventje.(7)
Past precies nadat het heeft geregend.(7)
Per testament amuseren.(8)
Pijnlijke truc.(5)
Plaats waar men zich verzet.(5)
Plechtig vervoerd.(8)
Plotselinge aanval van kaalheid.(6)
Pokdalige tassen.(7)
Praten in het bos.(5)
Preventief netjes.(10)
Prima octrooi.(6)
Pseudo-kwaad.(4)
Pulverachtig flauw.(5)