cryptogrammen met homoniemen 2

Vul de woorden in alle gaten in en klik op "Nakijken" om je antwoorden te laten controleren.
Als een antwoord goed is, wordt het vet afgedrukt.
Na elke opgave staat het aantal letters van de oplossing.
De oplossing moet steeds op twee manieren in de opgave terug te vinden zijn.
Noteer de eerste letter van de eerste drie oplossingen, want die zijn deel van het wachtwoord,
waarmee je alle oplossingen kunt bekijken!

Echt niet ongedwongen beestje.(5)
Edel werk.(6)
Een 'Rolls' die glijdt? (4)
Een Europeen is voor afscheiding.(5)
Een aalmoes vragen of geven? (7)
Een aantal bogen voor tien.(5)
Een alpendorp als opslagruimte.(10)
Een beetje van slag.(5)
Een belangrijke gebeurtenis geeft de afstand aan.(8)
Een boom van een meisje.(3)
Een boom van een winkel.(4)
Een domoor helpt de schilder.(4)
Een dwaas model.(3)
Een eindje wandelen kan behoorlijk toenemen.(7)
Een groot assortiment sportartikelen.(4)
Een hap ijs.(4)
Een hoop kan erin.(3)
Een kameel is bij de tijd.(9)
Een kijkje nemen in Zeeland.(8)
Een leiding naar de televisie.(4)
Een letter hoort gezet te worden.(4)
Een militair hoort hard op dit instrument te spelen.(4)
Een oordeel uitspreken over bladen.(6)
Een piraat is er weg van.(5)
Een ruit breken voor de voorraad.(7)
Een score van klasse.(5)
Een van zeep spat, een ander is te drukken.(3)
Een verwoestende golf.(6)
Een vrouw is weg van zijn spel.(7)
Een zware taak om de handdoek in de ring te werpen.(6)
Eentonige klap.(5)
Eerste betrekking op het vliegveld.(9)
Eet wat goed voor u is.(6)
Eetbare balkjes.(7)
Eetgerei van een haas.(5)
Eigenaardige mensen beschrijven.(5)
Eigenschappen van wereldreizigers.(7)
Ellende aan het toneel.(5)
Engelsen vinden deze Franse plaats leuk.(4)
Er zachtjes op spelen.(5)
Erin rijden is een kwestie van gokken.(5)
Europeanen met smalle ijzers.(5)
Expositie om studenten te helpen.(5)
Eén van die kopieën is beslissend.(8)
Fabelachtig getalletje.(5)
Feestelijk spelletje.(9)
Fietsschoenen.(8)
Flikken bezorgen.(7)
Gaat het orkest door het lint? (4)
Gaat jong in de pan.(6)
Gaat mank bij een winkel met weinig klandizie.(12)
Gaat niet onder bij de jacht.(7)
Gebakken bootje.(4)
Gedienstig instrument.(7)
Geef maar opdracht en het zit vast.(6)
Geeft een hoop gevoel.(4)
Geen aandacht schenken aan treiteren.(7)
Geen medewerker van de spoorwegen.(11)
Geen rechter is gevaarlijker.(6)
Geen scherpe vis.(3)
Geen zin in zakken.(5)
Geestelijke op vier poten.(4)
Geheel en al een watervogel.(4)
Gek wapen.(5)
Geleerde vriend.(6)
Geliefkoosd speelgoed.(11)
Gelijk na één uur.(7)
Gelijk spel van een loods.(6)
Geluid van een dief.(5)
Geluid van kussen.(4)
Geluid van verraad.(4)
Geluk hebben met sigaretten.(7)
Gelukkig niet mis.(9)
Gemeentepils is ook zo tof.(6)
Gemeentevuil.(4)
Gemengd verder gegaan.(11)
Genoeg van het roken.(5)
Gereedschap van veel mensen.(6)
Gesprek over de verzorging.(9)
Getapte vogel.(5)
Gevangenismeubel.(4)
Gewaagd scherp.(6)
Geëmotioneerd ingeschakeld.(9)
Ging naar de bar.(4)
Glazen schatten.(5)
Goed dat groter wordt.(6)
Gok verstandig.(3)
Golven ter wereld brengen.(5)
Graaf en draai eraan.(4)
Graaft in een stad.(5)
Grensoverschrijdende ideeën.(8)
Grepen en grijpen.(6 )
Gretig verlangen naar kaarten.(4)
Griekse auto.(4)
Groei die brandde.(6)
Groeien voor de belangen van een ander.(7)
Groen tijdschrift.(4)
Groente pakken.(5)
Groentecommando.(3)
Grof als een nieuwe postzegel.(8)
Groot Engels varkentje.(3)
Groot deel van een schip.(4)
Haal de kop er vlug af.(4)
Haal maar flink.(4)
Haar kleding.(4)
Haar verleid.(6)
Haardos van een schoonmaker.(7)
Had de moed om gelest te worden.(5)
Hamer in de hand.(5)
Hang je om die dorpjes.(6)
Hardlopers op het spoor.(9)
Hart spelletje.(9)
Heeft de naam zeer warm te zijn.(4)
Heeft een haan voor haar.(3)
Heeft minder gaaf tegenstand geboden.(8)
Heel snel nonsens vertellen.(5)
Heilige heer.(7)
Heilige hoeveelheid roosters.(5)
Heldere drank.(5)
Hellend slot.(6)
Helpen, maar wel zo dat iedereen het kan horen. (7)
Herkenbare doden.(6)
Herrie makende Europeaan.(5)
Herstellend is niet het voornaamste.(9)
Het Engelse bestaan is zeer direct.(4)
Het cadeau is aanwezig.(7)
Het gaat niet goed met een skiër? (12)
Het gewicht bepalen van deze paden.(5)
Het is erg, al is het genezen.(4)
Het is negatief en daarom moet je stoppen.(4)
Het is niet mis, wanneer u zo beledigd bent.(7)
Het is nog niet zo lang geleden; daarna kwam er niets meer.(6)
Het is vereist dat ik iemand vraag.(5)
Het laten schieten van een feest.(6)
Het meest nieuw is het minst dichtbij.(5)
Het oude ambacht schreeuwde om organisatie.(5)
Het risico van schepen.(6)
Het smadelijk tutoyeren.(6)
Het spettert bij de bestuurder.(6)
Het staat je netjes zo te betalen.(6)
Het verhaal van wijze Frans.(4)
Het voornaamste euvel is koppijn.(10)
Het vruchtensap moest plat.(4)
Het zuivere talent.(4)
Hier draait het om in de toekomst.(2)
Hier staan de grootste hits bij elkaar.(5)
Hier wordt een deel van de wedstrijd gefilmd.(3)
Hierbij gebruikt men een maal.(5)
Hierin werkt een pleiter voor een slijter.(9)
Hiermee kwam men het verzet op het spoor.(12)
Hij heeft de capaciteit om een kapitaal te verdienen.(8)
Hij heeft de naam dapper te zijn.(4)
Hij vertegenwoordigt de commissaris.(5)
Hij weet de weg in dit gebouw.(5)
Hoe populair bier kan zijn.(6)
Hoe vervelend een plank kan zijn.(9)
Hoe zij hun voorouders volgden.(7)
Hoed waar een kuiken uitkomt.(3)
Hok op hol.(3)
Hond met jongen.(4)
Hoor eens hoe prachtig.(7)
Horizontaal geschikt.(7)
Houd de bijstand in stand! (5)
Houdt het bij elkaar zonder prijs.(6)
Houdt van die smaak.(4)
Houten letters.(5)
Houterige relatie.(3)
Huisdier van Lazarus.(5)
IJzeren monster.(5)
Iemand die boven de streep de mensenaantallen bepaalt.(6)
Iets wat later gespannen is.(6)
Ik heb schoon genoeg van dit pak! (4)
Illegale wijze van artsenij bedrijven.(5)
In Frankrijk wezen.(4)
In Londen is zo'n reep niet wijs.(4)
In Utrecht liggen meer heuvels.(10)
In bloemen neuzen zij.(7)
In dat gebied wordt een laakbare handeling gepleegd.(6)
In de hand te houden zitplaats.(4)
In de richting van een boom in Noord-Holland.(7)
In deze streken werd wat afgezoend.(6)
In die ruimte zit je rustig.(5)
In dit orkest wordt gebeden.(5)
In een hotel wordt druk uitgeoefend.(5)
In eenvoudig, nuchter Engels.(5)
In en op het huis.(6)
In onze tijd aanwezig.(12)
Informeerde naar de tijd.(5)
Ingenomen met een laagje edel metaal.(7)
Inhalige vruchten.(7)
Inpolderen zonder alcohol.(11)
Instemmende breuk.(4)
Instrument om bronwater te putten.(3)
Investeer voor je brood! (5)
Ironische verlichting.(4)
Is die meid soms ook niet opgemaakt? (4)
Is gereconstrueerd en betaald.(11)
Is die Scandinaviër een meisje? (4)
Is in deze schoolruimte de regering gehuisvest? (7)
Is zo'n rijtje huizen van hout? (4)
Jaap heeft een boterham.(4)
Je treft het niet met dit weer.(4)
Jongen aan boord.(6)
Jongen die van vis houdt.(3)