Je moet (alleen HORIZONTAAL!) steeds hetzelfde zinsdeel invullen en dan van de laatste letters een woord maken en dat bij 58 invullen. Elk zinsdeel bestaat uit drie (of meer) woorden die je dus horizontaal achter elkaar moet invullen.
Maar pas op: de letters van het woord dat je bij 58 moet invullen, staan wel door elkaar!
De laatste woorden van elk zinsdeel zijn soms korter dan het aantal opgegeven letters. Daardoor kun je ook niet 100% goed halen.

Vul alle woorden in en klik dan op Controleren om te kijken of je alles goed hebt.
1   2    3   4   5   6   7   8   9   10    11   12   13    14   15   16   17   
18    19    20         21       22      
23      24         25      26       
27      28         29           
30     31         32     33         
34     35           36          
37    38    39      40     41       42      
43      44     45          46       
47     48        49       50        
51    52    53      54      55          
56             57           
     58