graden

Vul de ontbrekende woorden in en klik daarna op Controleren om te zien of je antwoorden kloppen.
Je weet nu bijna alles af van het ontleden van samengestelde zinnen.
Het makkelijkste hebben we tot het laatst bewaard: de graden.

Elke bijzin heeft een graad.
Als de bijzin een zinsdeel is in een hoofdzin, noemen we het een bijzin van de 1e graad.
Is hij een zinsdeel in een bijzin van de 1e graad, dan noemen we het een bijzin van de 2e graad.
Is hij een zinsdeel in een bijzin van de graad, dan noemen we het een bijzin van de graad.

Voorbeeld:
Als hij zegt, dat zij heeft beloofd, dat ze komt, dan komt ze ook.
Hoofdzin: dan komt ze ook (DAN = voorlopige BWB)
ALS HIJ ZEGT kun je vervangen door DAN en is dus een BWBzin van de graad.
DAT ZIJ HEEFT BELOOFD kun je vervangen door DAT (in ALS HIJ ZEGT) en is dus een LVzin van de graad.
DAT ZE KOMT kun je vervangen door DAT (in DAT ZIJ HEEFT BELOOFD) en is dus een van de graad.

Door de graden kun je dus aangeven, welke zin afhankelijk is van welke andere zin (ofwel: daarin een functie heeft).

Je moet nu even alles uit de kast trekken, want je moet alle bijzinnen noemen (eerste woord, voegwoord telt niet mee), plus hun functie (ON-LV-MV-BWB-BVB) en hun graad,
en daarnaast moet je aangeven of de bijzin beknopt is en een voorlopig zinsdeel bevat. Komt iets niet voor, dan vul je XXX in. Succes!

Als het waar is, wat hij heeft gezegd, toen hij je opbelde, dan denk ik daar mijn conclusies uit te kunnen trekken.
1e bijzin eerste woord functie graad beknopt JA of NEE voorlopig zinsdeel
2e bijzin eerste woord functie graad beknopt JA of NEE voorlopig zinsdeel
3e bijzin eerste woord functie graad beknopt JA of NEE voorlopig zinsdeel
4e bijzin eerste woord functie graad beknopt JA of NEE voorlopig zinsdeel

Ik verwacht het met je eens te kunnen zijn, mits je me belooft de eerste paragraaf te schrappen, zodra hij hem af heeft.
1e bijzin eerste woord functie graad beknopt JA of NEE voorlopig zinsdeel
2e bijzin eerste woord functie graad beknopt JA of NEE voorlopig zinsdeel
3e bijzin eerste woord functie graad beknopt JA of NEE voorlopig zinsdeel
4e bijzin eerste woord functie graad beknopt JA of NEE voorlopig zinsdeel

Toen hij me belde, zag het ernaar uit, dat hij me gelijk zou geven, maar even later zei hij toch de voorkeur aan mijn concurrent te geven.
1e bijzin eerste woord functie graad beknopt JA of NEE voorlopig zinsdeel
2e bijzin eerste woord functie graad beknopt JA of NEE voorlopig zinsdeel
3e bijzin eerste woord functie graad beknopt JA of NEE voorlopig zinsdeel
4e bijzin eerste woord functie graad beknopt JA of NEE voorlopig zinsdeel