bijwoordelijke bijzin

Vul de ontbrekende woorden in en klik daarna op Controleren om te zien of je antwoorden kloppen.
Haar geef ik geen antwoord. = meewerkend voorwerp
Wie geen vraag heeft gesteld, geef ik geen antwoord. = meewerkend voorwerpszin

Omdat je HAAR en WIE GEEN VRAAG HEEFT GESTELD door elkaar kunt , hebben ze ook dezelfde functie, namelijk die van voorwerp.

Vervang je dus in een zin het meewerkend voorwerp door een zin, dan is dat een meewerkend voorwerpszin.
Hetzelfde geldt voor andere zinsdelen, dus ook voor de bijwoordelijke bepaling.
Houd er rekening mee, dat er in een zin maar één onderwerp, één voorwerp en meewerkend voorwerp kan voorkomen, maar bijwoordelijke bepalingen.

Omdat een bepaling een TIJD of PLAATS kan aangeven, levert dat een mooi hulpmiddel op.
Als je een bijzin door TOEN of DAN (tijd) kunt vervangen, is het een bijzin, maar anders niet.
Als je een bijzin door DAAR (plaats) kunt vervangen, is het een bijwoordelijke bijzin, maar anders niet.
Als een bijzin met ALS (voorwaarde) of HOEWEL (tegenstelling) begint, is het trouwens ook altijd een bijzin.

Voorbeeld:
Wanneer hij komt, is nog niet bekend. is nog niet bekend, dus bijwoordelijke bijzin (maar een voorwerpszin)
Wanneer hij komt, neemt hij altijd iets lekkers mee. neemt hij altijd iets lekkers mee, dus bijwoordelijke bijzin
Waar de zon schijnt, is het warm. is het warm, dus bijwoordelijke bijzin
Waar je het hebt neergelegd, weet ik niet. weet ik niet, dus bijwoordelijke bijzin (maar een voorwerpszin)

Nu moet je van de volgende zinnen aangeven of er een bijwoordelijke bijzin in voorkomt of niet. Vul JA of NEE in.
Vul in elke zin het eerste woord van de bijzin in (VOEGWOORDEN tellen niet mee). Is er geen bijzin, dan vul je XXX in.

Hoewel het niet regende, gaf hij me toch de paraplu, die hij zelf ook geleend had.
1e bijzin: bijwoordelijke bijzin JA of NEE Eerste woord:
2e bijzin: bijwoordelijke bijzin JA of NEE Eerste woord:

Erwin Krol had namelijk gezegd, dat het zou gaan onweren, en die had meestal gelijk.
1e bijzin: bijwoordelijke bijzin JA of NEE Eerste woord:
2e bijzin: bijwoordelijke bijzin JA of NEE Eerste woord:

Nu was het wel geen weeralarm, maar ik vermoedde, dat er wel eens een fikse bui kon vallen.
1e bijzin: bijwoordelijke bijzin JA of NEE Eerste woord:
2e bijzin: bijwoordelijke bijzin JA of NEE Eerste woord:

Omdat hij dat had voorzien en me daarom die paraplu had gegeven, was ik hem dankbaar.
1e bijzin: bijwoordelijke bijzin JA of NEE Eerste woord:
2e bijzin: bijwoordelijke bijzin JA of NEE Eerste woord: