bijvoeglijke bijzin

Vul de ontbrekende woorden in en klik daarna op Controleren om te zien of je antwoorden kloppen.
De man die daar loopt, hebben we al eerder gezien.

kun je vervangen door , en dus is dit een .

Dit is de meest gemaakte fout bij het ontleden van samengestelde zinnen. FOUT?

Ja, want als je deze bijzin gaat ontleden, ontdek je TWEE onderwerpen: en .
En dat kan natuurlijk niet...

De hoofdzin is: DE MAN HEBBEN WE AL EERDER GEZIEN, en de bijzin: .
Die bijzin kun je weglaten, hij hoort bij een zelfstandig naamwoord (DE MAN) en geeft daar een kenmerk van aan.
Nu hoor je te weten, dat je dan met een bijzin te maken hebt.

Na vervanging luidt de hoofdzin dus: DIE (eventueel DE DAAR LOPENDE) man hebben we al eerder gezien.

Hoe kun je deze meest gemaakte fout nu voorkomen?
1. Door te kijken of de bijzin twee DEZELFDE zinsdelen heeft
2. Door te kijken of je een betrekkelijk voornaamwoord ziet (want daar begint een bijzin bijna altijd mee)

Aan de slag nu maar, want dan kun je controleren of je het door hebt.

Je moet van de volgende zinnen aangeven of er een bijvoeglijke bijzin in voorkomt of niet. Vul JA of NEE in.
Vul in elke zin het eerste woord van de bijzin in (VOEGWOORDEN tellen niet mee). Is er geen bijzin, dan vul je XXX in.

Dit boek dat ik gelezen heb, is niet meer verkrijgbaar.
bijvoeglijke bijzin JA of NEE eerste woord:

De jongen met wie zij staat te praten is haar vriend.
bijvoeglijke bijzin JA of NEE eerste woord:

Het gedicht waarover zijn van mening verschillen staat in deze bundel.
bijvoeglijke bijzin JA of NEE eerste woord:

Heb jij de man die daar staat nooit eerder gezien?
bijvoeglijke bijzin JA of NEE eerste woord:

Wat zij heeft verteld, heb ik nooit begrepen.
bijvoeglijke bijzin JA of NEE eerste woord:

Ik heb het boek waarin je dat kunt vinden, gisteren nog gezien.
bijvoeglijke bijzin JA of NEE eerste woord: