beknopte bijzin

Vul de ontbrekende woorden in en klik daarna op Controleren om te zien of je antwoorden kloppen.
Ze heeft me beloofd, dat ze dat voor me zou doen.

Deze bijzin kun je veel korter formuleren: Ze heeft me beloofd dat voor me te zullen doen.

Daarmee blijft het een voorwerpszin, maar dan wel een bijzondere:
we noemen dit een BEKNOPTE lijdend voorwerpszin.

Een bijzin heeft twee kenmerken:
1. er staat geen in
2. er staat geen in

De ontbrekende gegevens worden door onze hersens automatisch ingevuld.
Het onderwerp is altijd hetzelfde als in de voorgaande zin.
De infinitief wordt automatisch omgezet in een .

Een beknopte bijzin is vrijwel altijd een lijdend voorwerpszin.
Heel soms kom je ook een beknopte bijwoordelijke bijzin tegen:
Wij verbaasden ons erover dat we dat konden.
Wij verbaasden ons erover dat te kunnen.

Als je in een zin twee zelfstandige werkwoorden hebt en maar één persoonsvorm, heb je te maken met een beknopte bijzin.
Maar pas op: als er voor een zelfstandig een lidwoord staat, is het een zelfstandig geworden!

Waarom heb je me niet gevraagd dat even voor je op te lossen?
VRAGEN en OPLOSSEN zijn zelfstandige werkwoorden, en alleen HEB is een persoonsvorm.
De beknopte is dan: DAT EVEN VOOR JE OP TE LOSSEN.

Noteer het eerste woord van de beknopte bijzin. Noteer ook LV of BWB (of XXX als dat niet anders kan).

Je hoeft je er niet voor te schamen dat niet te kunnen.
Eerste woord: LV of BWB:

Het oplossen van dit probleem is een peulenschil voor haar.
Eerste woord: LV of BWB:

Wat vind ik het leuk dit samen met jullie te doen.
Eerste woord: LV of BWB:

Dit blad recht in tweeën knippen is voor een kleuter een hele opgave.
Eerste woord: LV of BWB:

Hij heeft me beloofd het te zullen zeggen, als hij klaar is.
Eerste woord: LV of BWB: