anagram 3

Klik op een nummer om te zien wat de opgave is.
Vul het kryptogram in en klik dan op Nakijken.
1   2    3    4     5    6     
       7        
8               
       9      10    
11               
     12      13      
   14            
15               
        16       
17    18    19     20        
      21         
 22              
      23         

Horizontaal:

1. Die afdruk is goed als U 'R GAVER maakt.
7. Ga verder met het VERTOON EN NIET sukkelen.
8. Al IS U MOE, u moet ook eens aan anderen denken.
9. Wat BELET 'R het afzakken van een broek?
11. Een unieke kans om aan je EIGEN te denken.
13. LOOD in je mond is lekker fris.
14. Ik heb van mijn LOON ÉÉN RY huizen gebouwd, zonder over de streep te gaan.
15. Wie IS TWEE KEER de godin van de natuurkracht? (geen anagram!)
16. We GOTEN de glazen nog eens vol; wat een zaligheid.
17. Onder voorwaarde dat er DRANK onder het BED staat.
21. Als WE ER VER voor moeten lopen, dienen we een protest in.
22. Doet u 'T NIET, dan KOMT U 'M in Amsterdam tegen.
23. LEGT U ES het paard aan banden.

Verticaal:

2. Als ze 'S NEERSTEEG van haar troon.
3. Ik GIL en VREES dat ze in de lucht blijven hangen.
4. POR 'M eens tegen zijn lijf.
5. Geeft hij dat OVER als hij te veel vreet?
6. Voor mijn PART ga je er trots op.
9. Hij TELEFONEERDE om een kunstwerk te krijgen.
10. "Wat een MOOIE LENTE," zei ze geroerd.
12. Geloof IN GOD, meer hoeft u niet.
13. Was het tijdens de reis nog wat GEWORDEN?
18. De onderdompeling van de NOOT in de RIVIER IN ITALIË.
19. Zal ik U ENS erbij nemen?
20. Dat je het VERGEET is NIET ERG, maar dat je er ruzie over maakt.