anagram 2

Klik op een nummer om te zien wat de opgave is.
Vul het kryptogram in en klik dan op Nakijken.
1    2    3    4    5    6    7    8   
               
9          10         
      11           
12          13         
      14   15          
16     17    18      19    20      
     21            
22    23    24       25   26    27    28   
      29    30         
31          32         
      33           
34          35         
               
36          37         

Horizontaal:

1. Hij STOPT ER mee, want hij is het er niet mee eens.
5. De LUITENANT kreeg een BOETE, vanwege dat slordige mens. (Hulp: totebel)
9. 'N DOTTER na de herfst.
10. Is dat EEN DIER? Welnee, een waternimf. (Hulp: nereïde)
11. Als je een GELOFTE wilt afleggen, moet dat op de Veluwe.
12. Je moet op het EIND WEL de vloer schoonmaken.
13. SPELT IE de hele brief?
14. Laat LOS die noot.
16. Loopt VADER in het GIPS, dan vertelt hij zo smakelijk.
19. KIES de ONBEKENDE tot bekende.
21. Je MAG ONS INZIENS wel eens schaven aan hoe men je ziet.
22. De AFLAAT werd hem noodlottig.
25. REIS een KM naar de draaimolen.
29. In Engeland een GROOT, hier een klein dier. (homoniem!)
31. Een middel voor degene DIE ME ER vanaf kan helpen.
32. De narede was zo ontroerend, dat hem een traan uit het OOG LIEP.
33. Ik zag er NIETS IN, nog niet het kleinste deeltje.
34. Welke STUITER is het verst?
35. Heb je in VERSAILLE LAATSTLEDEN NIET je afkeer ervan uitgesproken?
36. DANS hierop À LA Fred Astaire, al gaat lopen beter.
37. Krijgt de EUROPEAAN het ERG WARM bij het zien van iets moois? (Hulp: estheet)

Verticaal:

1. Als het ROS IETS LEKKERS snoept, is het in de zevende hemel.
2. Maak eens een schets van een WORP in het NET.
3. Als IE LEREN wil, blijft mij dat hetzelfde. (Hulp: enerlei)
4. Plaats ondertussen 'T IJS om de BOOM.
5. Is er in de LENTE NIETS te doen voor acteurs?
6. Ik heb 'R BUITEN gezet om stroom op te wekken.
7. U BENT aan een RIT met buitenlanders bezig.
8. Op de lagere school leerde ELS het woord SLEE lezen.
15. IN ORDE, PA, ÉÉN keer laat ik je het beest nog zien.
17. Een VROUWELIJKE VROME paus? (Latijn!)
18. Ik LIG en hoor een kreet.
19. Een smakelijk BEROEP, van welke kant je het ook bekijkt.
20. 'N SLEE voor de dwaas.
22. Neem het volgende NUMMER OF IS U van plan te gaan koken?
23. 'T MOET NA de soep gegeten worden.
24. Waarom nemen ze NIET EVEN RADAR om hun landje te beschermen?
26. Klaarblijkelijk zoekt u DIT EVEN op.
27. Dat NIETS MOET, IS het prachtigste.
28. Een stuk van 'N GEMEST dier.
29. Als IE BELT, geef hem dan het gereedschap mee.
30. Heeft men u de GEDANE fouten vergeven?