anagram 1

Klik op een nummer om te zien wat de opgave is.
Vul het kryptogram in en klik dan op Nakijken.
1    2    3    4    5     6   7    8   
          9       
10          11         
               
 12        13          
14        15           
16             17      
          18       
19    20     21         22     
    23             
24           25        
        26        27   
28          29         
               
30       31            

Horizontaal:

1. PA STREKT AL zijn armen uit als hij die onzin hoort.
6. BOL 'S je wangen, dan zijn ze niet meer zo bleek.
10. Bij ALINEA 50 moet je een rechte streep trekken (Let op: spelfout!)
11. Op het (LAGER O)nderwijs krijg je al muziektermen. Spelfout, want dit woord begint met A dubbel L, en hier staat maar één L!
12. DEE U 'T als oefening? De oplossing is een moeilijk woord: etude.
13. Het is een HEUS STEL, en nog getrouwd ook. (homoniem!)
16. Hij vertrekt met GAREN, METAAL en EI naar een land in Zuid-Amerika.
17. Het kleed van SINT is goed gemaakt.
19. WERP eens een blik in Utrecht. (homoniem, en in dit geval ook de naam van een streek)
21. KLIM ERAF MA, zodat ik u in beeld heb. (Let op: spelfout!)
24. Als je nu FYN LEERT, krijg je later je geld wel. Oplossing bestaat uit twee delen. Het eerste deel is: LYF.
25. Zit er ÉÉN HECTOLITER IN? Dat is toch niets! Oplossing: het Latijnse woord voor "niets".
28. Een glaasje WIJN voor de EUROPEAAN, die aan de deur staat.
29. Hij SLAAT TE hard om eerste te worden.
30. Het is NIET een NEGERIN die hem door de neus boort.
31. Ik vind dat M'N BED WEL DE nodige geur verspreidt.

Verticaal:

1. Dat heb IK AL in de scheikundeles gehad.
2. GIST'REN was je niet zo vrolijk.
3. Ik vind DIT 'N GANS deftig woord. Oplossing: STANDING, want mensen van standing spreken deftig.
4. Wie heeft 'R LOF voor die jongen?
5. Je moet je SCHAMEN RIA, dat je tegen de regering bent. Mensen die niets van gezag willen weten, noem je anarchisten. Maar die T!
7. Hebt U AANLEG om te kruipen als een kamhagedis?
8. PA STOOF RAS over de rail. Oplossing bestaat uit twee delen, en het eerste deel is SPOOR.
9. Hij heeft de TOP AL bereikt van de wijsheid. (naam van een Griekse wijsgeer, begint met een P!)
14. Het is zeker 'N GRAP om ALLEN 'S in bed te laten liggen.
15. Het kabinet IS TE MIN voor de EUROPEAAN.
18. IK LAAT VADER alles betalen.
20. Ze vroeg OF 'R NEEF haar een gave wilde schenken.
22. Er zat een GEEST IN, maar ook niet meer dan één. (Let op: taalfout!)
23. En IN MEI wordt er weer geverfd met oranje verf.
26. BESTE LEZER, UW plan is slim. Als je niet weet hoe de lezer heet, zet je L.S. (Lectori Salutem, Gegroet lezer) boven een brief.
27. Ik DEEL vreugde en smart.